August Baad Rohde
Kontormedhjælp
39 61 01 61
abr@ollgaard.dk

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk