Fuldstændig fornyelse af Lillevang Vandværk

I forbindelse med nedlægningen af Farum Kaserne overgik kasernens vandværk til Andelsselskabet Farum Vandværk. De havde behov for ekstra kapacitet til at servicere de 1200 nye boliger, der blev opført i kaserneområdet, og valgte at inddrage kasernevandværket som satellit. Det krævede en totalrenovering af anlægget, hvor kun bygningen blev tilbage.

Projektomfang

Totalrenovering af vandværkets bygninger, filtre og tekniske anlæg. Lillevang Vandværk fik dobbelte trykfiltre med en filterkapacitet på 90 m3/h leveret som nøglefærdigt anlæg.. Den tidligere rentvandsbeholder blev omdannet til pumpesal med rustfrie rør. Og sammen med et frekvensreguleret udpumpningsanlæg til 2 trykzoner gav trykforøgerstationen vandværket en samlet kapacitet på 240 m3/h. Vandværksbygningen blev renoveret fuldstændigt med ny isolering og tagpap, ud- og indvendig reparation og maling af de pudsede vægge og nye klinkegulve. Rentvandsbeholderen var opdelt i to. Den ene blev renset for fortsat drift som rentvandsbeholder, mens den anden blev åbnet med en indvendig trappe og indrettet til pumperum.

Ydelser

ØLLGAARD stod for teknisk rådgivning og bistand på projektet. Opgaven omfattede udarbejdelse af dispositionsforslag til nyt vandværk i de eksisterende bygninger. Herunder projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn af bygningsarbejder, rørarbejder (rustfrie rør), trykfilteranlæg og pumpeleverance til to pumpegrupper.

Projektperiode

2005 – 2006

Bygherre

Farum Vandværk. Nu Furesø Vandforsyning

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk