Handelskonstor i Taipei

Det danske handelskontor i Taiwan skulle flytte til nye lokaler. I den forbindelse blev Tegnestuen Mejeriet og ØLLGAARD bedt om at besigtige, registrere og opmåle det nye lejemål i samarbejde med handelskontorets repræsentanter. Derefter udarbejdede vi dispositionsforslag, installationsplaner og projektforslag som grundlag for et begrænset udbud i totalentreprise til lokale entreprenører.

De nye lokaler indeholder sluse og reception, biometri, 6 separate kontorer, 3-4 kontorpladser i fællesrum, chefkontor, te-køkkenfaciliteter, møderum til 16 – 18 personer samt server og teknikrum, mm. Der er i dispositions- og projektforslag lagt stor vægt på at sikre de bedst mulige rammer for repræsentationens funktioner og sikkerhed, herunder et godt luftteknisk, visuelt og akustisk indeklima. Vi har så vidt muligt prioriteret bæredygtige valg og løsninger. Andre særlige opmærksomhedspunkter har været lejemålets fysiske karakter med færdigt edb-gulv og nedhængt ventilationsloft, opfyldelse af sikkerhedskrav og hurtigst mulige gennemførelse

Under opholdet i Taipei havde rådgiverne interviews med tre lokale entreprenører med henblik på at vurdere prissætning, udarbejde budget og indgå en aftale om færdigprojektering fra projektforslag i en totalentreprisemodel. Den lokale entreprenør skulle også stå for indhentning af de nødvendige godkendelser og selve udførelsen, idet der ikke har været lokale rådgivere tilknyttet opgaven.

Projektet blev afsluttet med indflytning primo juni 2023.

Projektomfang

Indretning af 304 m2 lejemål med storrumskontor, enkeltmandskontorer, mødelokale og te-køkkenfaciliteter.

Ydelser

Forundersøgelser, dispositionsforslag, projektforslag og udbudsprojekt.

Bygherre

Udenrigsministeriet

Arkitekt

Tegnestuen Mejeriet

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk