Ombygning af procesanlæg

Nordic Sugar ønskede at øge produktiviteten ved at udbygge deres procesanlæg i Nakskov. Nye komponenter skulle opsættes på taget af en murstenshal, der blev opført for over 100 år siden med en tagkonstruktionen udført i lette lecaelementer. Tagkonstruktionen i sig selv har altså ikke nogen bæreevne af betydning. Derfor blev ØLLGAARD bedt om at projektere og eftervise en stålkonstruktion, der kunne bære et nyt anlæg og platform med en samlet egenvægt på ca. 240 tons plus vindlast, nyttelast og snelast.

Opgaven blev kompliceret af, at arbejdet skulle udføres uden for kampagnen, der er den periode fra januar til august, hvor produktionen af sukker fra sukkerroer ligger stille. Samtidig er hallen under de nye komponenter fyldt op med andre dele af procesanlægget, så pladsen til at nedføre den ekstra last er yderst begrænset.

Det lykkedes at finde plads til fire 15 m høje stålsøjler. Kombineret med en platform, der delvist hviler på murværket, udgør de det statiske system. ØLLGAARD har derpå eftervist stål, søjleprofiler, fundering og samlinger, ligesom vi er i løbende dialog med de udførende om mulige optimeringer og tilføjelser.

ØLLGAARDs ydelser omfattede pkt. 2, 3 og 6 jf. YBL18 samt flere pkt. 9 ydelser. Vi har således forestået projekteringsledelse, udarbejdet dispositionsforslag, projektforslag og udførelsesprojekt og bidraget til projektoptimering og projektændringer.

Projektomfang

Omfattende bygningsændringer ifm installation af nye komponenter til procesanlæg i en over 100 år gammel murstenshal.

Ydelser

Ift. YBL 18
2. Projekteringsledelse
3. Forslag
6. Udførelsesprojekt
9. Andre ydelser
(Forundersøgelser, planlægning og projektændringer)

Projektperiode

2023-2024

Bygherre

Nordic Sugar

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk