Kayak Bar

I 2012 åbnede Kayak Bar cafe, bar og restaurant i tidligere lagerrum og værkstedslokaler under Knippelsbro. Broen, der blev indviet i 1937, er tegnet af arkitekt Kai Gottlob, og den har de sidste 15 år været fredet, hvilket spænder ben for større bygningsændringer, så Kayak Bar er først nu blevet lovliggjort og godkendt til formålet som restauration.

En gennemgang af Kayak Bar i 2021 afslørede, at der var forhold omkring VVS, ventilation og kloak, brand- og redningsveje, EL-installationer og generelle konstruktioner, der ikke levede op til gældende Bygningsreglement. ØLLGAARD blev bedt om at renovere og istandsætte faciliteterne, så Kayak Bar kunne opnå myndighedsgodkendelse.

Opgaverne omfattede bla. opsætning af nye brandcellevægge, bransikring af gennemføringer og flugtveje samt udskiftning af døre til branddøre, så alle brandkrav overholdes. Dertil kom isolering af brugsvandsinstallationer, varmeinstallationer og faldstamme, ombygning af afløbsrør, afpropning af døde ledninger, projektering og udførelse af ny fast gasinstallation samt projektering og udførelse af komfort- og procesventilation. Da der af hensyn til fredningen ikke måtte etableres nye huller til indblæsning og udsugning i granitfacaden, fandt vi efter dialog med Slots- og Kulturstyrelsen frem til en løsning, hvor udsugningskanalen føres over et nedhængt loft og ud gennem et vinduesfelt, mens en ny installation for erstatningsluft forhindrer trækgener i opholdszonen.

ØLLGAARD har været rådgiver på lovliggørelsen og leveret alle ydelser for fagdisciplinerne statik, brand og installationer.

Projektomfang

Lovliggørelse af cafe, bar og event lokale til 150 personer i fredet bygningsværk

Ydelser

Projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, byggeledelse og fagtilsyn under udførelse og aflevering

Bygherre

Kayak Bar

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk