Betonrenovering af Margrethehaven

ØLLGAARD har tidligere hjulpet Ejerforeningen Margrethehaven i forbindelse med en gavl, der havde løsnet sig. Så da der blev konstateret revner i facadepladerne og nedfald af sten, blev vi kontaktet igen og bedt om at gennemgå klimaskærmen på ejendommen, der er fra 1969.

Forundersøgelserne viste, at facaderne var meget medtagne. Der blev endvidere registreret en revne, som løb hele vejen fra undersiden af tagfladen ned i kælderen. Og tagoverbygningen i den ene ende af boligkarreen indikerede en renovering.

Efter yderligere destruktive undersøgelser kunne vi konstatere, at dilatationsfugen bag revnen manglede. Behovet for en tagrenovering var ikke akut, så taget blev efterisoleret og lukket, mens facaderenoveringen blev udbudt i hovedentreprise.

Entreprisen omfattede partielle reparationer og svumning af alle overflader med et korrosionsbeskyttende og karbonatiseringsbremsende lag Tapecrete, der lukker alle åbenheder. Dermed forlænges facadens levetid med 10-15 år.

Renoveringen blev gennemført i tæt dialog med ejerforeningens bestyrelse. ØLLGAARD stod for forundersøgelser, projektering, udbud og tilsyn med arbejdet under udførelse.

Projektomfang

Renovering af betonfacade og brystninger på ejendom med 54 ejerlejligheder på Margrethevej i Hellerup.

Ydelser

Bygerrerådgivning, forundersøgelser, projektering, udbud og tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

E/F Margretehaven

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk