Nye faciliteter til international medico-virksomhed

Den internationale medico-virksomhed er vokset ud af sine produktionsfaciliteter i Nordsjælland. For at optimere procesflow og samle hele produktionen under ét tag, har virksomheden valgt at flytte til nye lokaler, der ombygges til at matche bygherrens ønsker og krav om fleksibilitet og plads til fremtidige udvidelser.

Den nye fabrik består af 2000 mproduktionshal og 700 madministration. Alle tekniske installationer – det vil primært sige vand, kloak, el og ventilation – er dimensioneret og indrettet, så de kan betjene de nye produktionsfaciliteter med klimastyrede rum til produktion og kvalitetskontrol. Dette indebærer en fordobling af kapaciteten på el, en firedobling på ventilation samt design af vandbehandlingsanlæg til teknisk vand.

For at begrænse driftsomkostningerne er der lagt stor vægt på energi- og ressourcebesparelser. Al produktionsluft genvindes. Og procesvand ledes til opsamlingsbeholdere, så det kan destrueres efter miljøforskrifterne.

Projektomfang

Ombygget fabrik bestående af 700 m2 administration og 2000 m2 produktionshal med klimastyrede rum og teknisk vand

Ydelser

ØLLGAARD er totalrådgiver i et team bestående af 3 arkitekter og ingeniørvirksomheder. Opgaverne omfatter projekteringsledelse, projektering, forprojekt, hovedprojekt, myndigheds-projekt, udbud i hovedentreprise, indhentning af tilbud samt kontrahering. Dertil kommer projektopfølgning og fagtilsyn i udførelsesfasen.

Projektperiode

2013

Bygherre

Meggitt A/S

Arkitekt

IC Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk