Nybyggeri af Børnehuset Trekroner

Nyopførelse af integreret børneinstitution i to etager med plads til 110 børn i alderen 0-6 år. Udformningen af børnehuset er inspireret af Reggio Emilia pædagogikken, hvor rummene fungerer som en del af børnenes læringsproces.

Bygningen har to etager med vuggestuebørn, garderobe, musikrum, spiserum og køkkenfunktionen i stueplan og børnehavebørn og personalefunktioner på 1. sal. Der er tale om en sammenhængende, kileformet bygning i varierende højde og med vægt på energirigtig projektering. Udover fjernvarme er der i stueplan opstillet en masseovn som supplerende varmekilde.

Projektet har fra starten haft fokus på klimasikring, idet tag- og overfladevand fra belægninger afvandes via åbne render til privat regnvandskanal. Ved facade mod Trekroner Parkvej findes der omfangsdræn, der føres til en pumpebrønd, hvorfra vandet ledes væk i åbne rende. Som børnesikring udføres alle dæksler på brønde med aflåselige dæksler samt uden huller for at undgå sand og jord i at fylde brøndene.

Projektomfang

Nybyggeri med klimasikring af 1.000 m2 børneinstitution i to etager.

Ydelser

Projektering og tilsyn herunder statiske beregninger, kloak- og afløbsprojekt, beskrivelse af ventilationsprincipper, varmetabsberegninger og klimasikring.

Projektperiode

2006-2007

Bygherre

Roskilde Kommune

Arkitekt

Nøhr & Sigsgaard

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk