Tårnby Naturskole

Nybyggeri af naturskole for børn i alderen 0 til 6 år i forlængelse af Tårnby Naturskoles eksisterende bygning. Den nye bygning indrettes med toiletrum, entré med tekøkken, pauserum, naturværksted, møderum, depot-/loftrum samt et overdækket areal. Målet er skabe nogle rammer, der er så fleksible som muligt i forhold til børnenes alder, børnegruppens størrelse og formålet med besøget, ligesom faciliteterne skal kunne tilpasses efter de planlagte aktiviteter og årstidernes skiften.

Der er tale om en træopbygning med tagkonstruktion opbygget som et valmtag med bærende træbjælker. Store vindues- og facadepartier sikrer et godt udsyn til det omliggende landskab, og i Naturværkstedet kan facaden foldes væk i en længde på 5 meter og derved skabe et naturligt flow mellem inde/ude. Indvendigt er udført en hems, der fungerer som opholdsrum med udkig over fælleden.

Bygningens bæredygtige tiltag består bl.a. i etablering af solceller med en ydelse på 2.800 kWh pr. år og i valget af meget robuste materialer, der vil kræve et minimum af vedligeholdelse og have en lang levetid. Der er 100% naturlig ventilation i de tre opholdsrum med CO2 styret mekanisk udluftning. Energirammeberegningen for bygningen overholder bygningsreglementets krav for BR18.

Projektomfang

Nybyggeri på 137 m2 naturskole beliggende på Kalvebod Fælled i Kastrup

Ydelser

Ingeniør i et totalrådgiver team med ansvar for konstruktioner, EL, VVS, ventilation, afløb og lokal afledning af regnvand. ØLLGAARDs ydelser omfatter indledende rådgivning, byggeprogram, IKT-koordinering, projektering af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse, fagtilsyn, udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan, geotekniske undersøgelser, ”som udført”, energibehov og arbejdsmiljøkoordinering.

Projektperiode

2019-2020

Bygherre

Tårnby Kommune

Arkitekt

Sophus Søbye Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk