Stormagasinet Illum

I 2013 blev stormagasinet ILLUM på Strøget i København overtaget af den italienske detailkoncern La Rinascente.

Virksomheden driver en kæde eksklusive stormagasiner, og iværksatte straks en totalrenovering og ombygning af den gamle ILLUM ejendom, som blev opført i 1930erne og 1970.

ØLLGAARD er teknisk rådgiver på hele projektet. Det er opdelt i en række delprojekter, så opgaverne kan prioriteres, planlægges og gennemføres, mens butikken er åben for kunder.

Opgaverne omfatter ombygning af det “nye” atrium og renovering af det gamle atrium. Renovering og udskiftning af eskalatorgrupper. Etablering af tagterrasse og glashus. Totalrenovering og nyindretning af hver af de af de 4 etager. Konstruktive ændringer i kælderetagerne. Og integration af Østergade 60 i ILLUMs ejendom.

ØLLGAARD leder ILLUMs tekniske hold, hvilket indebærer bygningsgennemgang, detaljerede bæreevne undersøgelser og konstruktive forstærkninger. Planlægning og koordinering med bygherren, ILLUMs organisation, arkitekter, myndigheder og andre interessenter. Projekteringsledelse. Projektering af konstruktioner og installationer. Udbud. Sparring med entreprenører om udførelse. Styring af logistik og fagtilsyn.

Projektomfang

Renovering og nyindretning af Østergade 52 og 60 med et butiksareal på 33.500 m2 plus 9.600 mkælder for stormagasinet Illum.

Ydelser

Teknisk rådgivning, projektering, projekteringsledelse. mydighedsbehandling, udbud, byggeledelse. Sparring med entreprenører og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2013-2016

Bygherre

La Rinascente

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk