Ombygning og tagrenovering

I forbindelse med ombygning af tørreloft til kontorer og renovering af taget på ejendommen Holbergsgade/Tordenskjoldsgade fra 1878 fandt man omfattende rådskader i spær og rem. Fundet betød, at hele tagkonstruktionen skulle skiftes. Af hensyn til tætning af dampspærren ønskede man et statisk system uden skråbånd til fastgørelse af rem.

ØLLGAARD har projekteret tagkonstruktionen efter et nyt statisk system med udveksling mellem 4 spær og dimensioneret samlinger mellem spær og rem og mellem spær og forstærkende etagebjælker. Samtidig er der udviklet løsninger ved kehl og murværk og fastgørelse af værn til etagebjælker, balustre og håndliste ved indskudt altan.

Udover gennemgang af byggeandragende, statisk dokumentation til myndighedsprojekt og besigtigelse af diverse konstruktionstekniske løsninger, har ØLLGAARD registreret og projekteret VVS og ventilation, herunder placering af ventilationsaggregater, princip for føringsveje, dimensionering af kanalstørrelser og luftmængder, mv.

Projektomfang

Tagrenovering og udnyttelse af tørreloft til ny etage på ejendommen Holbergsgade/Tordenskjoldsgade 20—22 i København K.

Ydelser

Registrering, byggeprogram, projektforslag og hovedprojekt.

Projektperiode

2019-2020

Bygherre

Jeudan

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk