Prækvalifikation

Sammen med Rønnow og P+P arkitekter er vi blevet prækvalificerede til at afgive tilbud på en rammeaftale om teknisk bistand til Danmarks Domstole. Danmarks Domstole er en organisation, der omfatter Domstolsstyrelsen, Højesteret, landsretterne, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet samt Den Særlige Klageret.

Den tekniske rådgiver skal efter behov bistå Danmarks Domstole med projekteringen og gennemførelsen af vedligeholdelse, om- og tilbygningsarbejder samt særinstallationer. Danmarks Domstole bor som hovedregel til leje i ejendomme, der er ejet af Bygningsstyrelsens eller andre, men de har selv en del af ansvaret for større om- og tilbygningsarbejder. Nogle af disse bygninger – som f.eks. Københavns Byret på Nytorv – er bevaringsværdige.

Rammeaftalen med Danmarks Domstole omfatter således en række spændende opgaver, og vi glæder os til at afgive tilbud.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk