Renovering af skolegård på Tranegårdskolen

Modernisering og renovering af skolegården på Tranegårdsskolen tager udgangspunkt i elever og læreres ideer og ønsker, som landskabsarkitekterne Marianne Levinsen Landskab har samlet til en helhed. ØLLGAARD har stået for projektering, hvilket blandt andet omfatter håndtering af regnvand og udbud af anlægsarbejdet.

I den nye skolegård er fliser skiftet ud med et grønt græstæppe, legearealer og plads til boldspil. Der er små øer med kampesten og paradisæbletræer. Og skolen får et nedsænket amfiteater, der kan bruges til samling, musik eller teater. De nye udearealer skal indbyde til udfoldelse og bevægelse.

Der er projekteret et nyt afløbssystem med dræn af kunstgræsbane, nedsivning og afledning. Og som en del af klimasikringen er der gennemført terrænregulering samt vurdering af nedsivningspotentialet.

I 2. fase af projektet omlægges en spildevandsledning, der ligger under samlingsstedet. Den skal flyttes for at sikre et tilstrækkeligt jorddække oven på ledningen, når terrænet i amfiteatret sænkes.

Projektomfang

Renovering af Store Gård og Lille Gård med sammenlagt 2.300 m2 på Tranegårdskolen i Hellerup.

Ydelser

Projektering og tilsyn med det nye afløbsystem. Dimensionering og nedsivningsundersøgelser

Projektperiode

2014-2015

Bygherre

Gentofte Ejendomme

Arkitekt

Marianne Levinsen Landskab

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk