Renovering af Sorø Vandværk

Gennemgribende renovering og modernisering af eksisterende vandværk. Det primære formål med renoveringen var at forny og forbedre en række væsentlige komponenter og derved opnå et anlæg med separering af vandværket i to uafhængige proceslinier, således at vandproduktionen og udpumpning kan fortsætte ved eventuelle fejl på én komponent. Herved er forsyningssikkerheden øget mest muligt.

Arbejdet omfattede bl.a. fornyelse af el-tavle, automatik-tavle, SRO-anlæg og udpumpningsanlæg, herunder pumper og rør. Rengøring og betonrenoveringsarbejder i rentvandsbeholder. Renovering af afløbsledninger under dæk over rentvandsbeholder. Fornyelse af overbygninger, samt nyt forerør og forsegling for tre boringer. Etablering af nye el-skabe for syv boringer. Diverse ændringer i rør-system for skylle- og rentvandsledninger – indvendigt, samt diverse ændringer af ledninger i jord omkring vandværket.

Endelig blev der etableret video-overvågning i og omkring vandværk.

Projektomfang

Gennemgribende renovering og modernisering af eksisterende vandværk. Hele opgaven inklusive, rentvandspumper og SRO-anlæg blev udbudt i totalentreprise, der også omfattede en række boringer, råvandsledninger, udpumpningsanlæg, rentvandsbeholdere og ventilation.

Ydelser

Registrering og gennemgang af eksisterende anlæg. Forslag til renovering. Projektforslag. Udbud i totalentreprise. Bygherretilsyn.

Projektperiode

2011

Bygherre

Sorø Forsyning A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk