Kong Haakons Kirke

Renovering og ombygning af Den Norske Sjømannskirke i Købehavn. Bygningen, der er fra 1958, trængte bl.a. til at få udskiftet vandinstallationer og varme- og energiforbruget skulle optimeres. Samtidig er der etableret elevator, nyt storkøkken, nye toiletter og andre forbedringer, der vil lette arbejdsgangene i forbindelse med kirkens arrangementer. Elevatoren skulle f.eks. gøre det lettere at flytte borde og stole fra opmagasinering i kælderen til festsal og kirkerum i stueetagen.

Kirken er tegnet af den norske arkitekt Carl Corwin med et design, hvor alle installationer blev integreret i bygningen. Det gør det meget dyrt at udskifte eksempelvis ventilationskanaler. Derudover blev elevatorprojektet kompliceret af at grundvandsspejlet ligger i kælderniveau.

ØLLGAARD har været teknisk rådgiver på alle ingeniørdiscipliner i forbindelse med renoverings- og ombygningsopgaven. Vi har gennemført energiscreening og udført energitiltag som optimering af fjernvarmeanlæg og varmesystem, stået for projektering af nye konstruktioner og installationer, sendt projektet i udbud og rådgivet i forbindelse med kontraktindgåelse. Endelig har vi være ansvarlige for projektopfølgning og tilsyn under udførelse.

Projektomfang

Renovering og ombygning af Den norske Sjømannskirke Ved Mønten 9 i København.

Ydelser

Energiscreening, forundersøgelser, forprojekt, hovedprojekt med udbud samt projektopfølgning med tilsyn under udførelse.

Projektperiode

2016-2018

Bygherre

Kong Haakon Kirke

Arkitekt

Bertelsen & Scheving

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk