Sektionering Udsholt Vandværk

ØLLGAARD har hjulpet med at etablere en områdeopdeling af vandforsyningsnettet omkring Udsholt Vandværk med det formål at øge forsyningssikkerheden og forhindre vandspild.

Opdelingen i 5 sektioner gør det nemmere at overvåge vandkvaliteten og finde skjulte lækager. Hver sektion overvåges, og den indsamlede data benyttes til at vurdere f.eks. natforbrug og lækagetab i de enkelte sektioner og til at prioritere områder for ledningsrenovering. Data afslører også pludselige forbrugsændringer, hvilket kan være tegn på ledningsbrud.

 

Projektomfang

Det er etableret 10 sektionsmålerbrønde, og ledningsnettet er afbrudt på 5 lokaliteter.

Ydelser

Planlægning. Projektering. Udbud af vandledningsarbejder og etablering af sektionsmålerbrønde samt projektering af SRO-ydelser

Projektperiode

2011 - 2012

Bygherre

Udsholt Vandværk A.m.b.a.

Totalentrepenør

Nordby, Græsted

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk