Ombygning af Sundkrogsgade 7-9

Ombygning og nyindretning af attraktiv domicilejendom på i alt 11.800 m2 i Kalkbrænderihavnen. ØLLGAARD udførte en teknisk gennemgang af alle facader, tekniske installationer og terræn som due diligence, inden bygningen blev købt af en ny ejer.

Efterfølgende skulle Blok B på 5.000 m2 ombygges og nyindrettes med større og bedre personalerestaurant, ny rumfordeling og nye toiletfaciliteter. Apteringen skulle udskiftes. Der skulle installeres ventilation og køling efter international standard og de tekniske installationer skulle opgraderes med nyt lydanlæg til auditoriet, ABA brandanlæg, EIB facility management og AIA alarmanlæg med indbrudssikring og elektronisk adgangskontrol.

Det har desuden været nødvendigt at højvandssikre P-kælderen ved at hæve terræn rundt om blokken med 20 cm og udskifte udendørs belægninger.

ØLLGAARDs ydelser omfatter projektering af anlægsarbejde og alle installationer, efterfulgt af myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn under udførelsen.

Projektomfang

Ombygning og nyindretning af 5000 m2 kontorbyggeri fordelt på 4 etager. Højtvandssikring af p-kælder samt udskiftning af belægninger.

Ydelser

Due diligence, projektering, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn.

Projektperiode

2015-2016

Bygherre

KLP Ejendomme

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk