Udvidelse af børneinstitutionen Ellepilen

Udvidelse af eksisterende børneinstitution i Valby med 400 m2 placeret i separat bygning på grunden. Den nye børnehave er en pavillonbygning opbygget af sektioner, der er beklædt med træ, som de øvrige huse i området.

Elementerne omkranser et stort, gammelt lindetræ, der på den måde er med til at give bygningen karakter.

Projektomfang

Nybyggeri af 400 m2 tilbygning til eksisterende børneinstitution i Valby.

Ydelser

Bygge- og procesledelse samt projektopfølgning

Projektperiode

2009

Bygherre

Københavns Ejendomme

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk