Renovering og tilbygning til Vangede Kirke

Vangede Kirke, der oprindeligt blev tegnet af den verdensberømte danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsen, har gennem længere tid haft behov for større og bedre administrative faciliteter.

I den forbindelse inddrages den nuværende kirketjenerbolig og en gårdhave til administrative formål, og der etableres en lukket foyer, som forbinder kirkebygning og ungdomsgården. Det nye administrationsafsnit vil efter til- og ombygningen indeholde ventesal/garderobe, opholds- og fordelingsrum med ovenlys, kopi- og depotrum, 4 kontorer, 2 samtalerum, et stort møderum samt toilet, bad og tekøkken.

Von Spreckelsen er mest kendt for at have tegnet den nye triumfbue i Paris, men Vangede Kirke fra 1974 med blank murede facader i håndstrøgne teglsten, lysindfald gennem indmurede glasblokke og det spinkle, gennemsigtige klokketårn regnes blandt hans hovedværker. Derfor betragtes den udvendige del af Vangede Kirke som fredet, og tilbygningen skal have præcist samme udtryk som det oprindelige byggeri.

Det stiller specielle krav til renovering, om- og tilbygning, som forstærkes, fordi eksisterende bygninger sjældent stemmer 100 % overens med tegningerne.

I det konkrete tilfælde betragtes den udvendige del af Vangede Kirke som fredet. Derfor skal tilbygningen have præcis samme udtryk med murede stik og synlige betondragere som murkrone. Indvendigt ønsker arkitekt Morten Kjelstrup, der studerede under von Spreckelsen, et lettere udtryk uden at kompromittere det oprindelige, tidstypiske 70er design med blank murværk og massive egetræsdøre med fyldninger. F.eks. bruges skillevægge i glas og der etableres ovenlys.

Etableringen af ovenlys er en ingeniørmæssig udfordring, idet den eksisterende tagdækning består af in-situ støbte betonskiver, der kræver forstærkning, hvis de skal kunne bære taget, når der er skåret hul til vinduer. Normalt består understøtningen af stålprofiler, men de ville tage for meget af loftshøjden. ØLLGAARD har i stedet anvist en lidt dyrere løsning med et tyndt lag kulfiberforstærkning, der kan klæbes direkte på betonen. Det fylder ikke mere end et par centimeter.

Når tilbygning og renovering er færdig i begyndelsen af 2016 vil Vangede Kirke have tidsvarende menighedslokaler med et behageligt indeklima, som kan danne en tryg ramme om samtaler med præsten om livets store begivenheder som dåb, bryllup og begravelse.

Projektomfang

Ombygning og renovering af arkitekt von Spreckelsens kirke i Vangede med etablering af 400 m2 nye administrationslokaler og renovering af den eksisterende administration på 100 m2.

Ydelser

Forprojekt. Udbudsprojekt til hovedentreprise for konstruktioner, EL, VVS og kloak. Projektopfølgning og fagtilsyn på egne ydelser.

Projektperiode

2015-2016

Bygherre

Menighedsrådet i Vangede Kirke

Arkitekt

Johan Otto von Spreckelsen/Morten Kjelstrup

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk