Nænsom istandsættelse af fredet ejendom

Fuglsanghus blev bygget i 1764 som embedsbolig til slotsgartner Johan Tobias Pflügger ved Hirschholm Slot, der på det tidpunkt blev omtalt som ‘Nordens Versaille’. Slottet forsvandt, men Fuglsanghus blev liggende på sin oprindelige placering frem til 1976, hvor det lå i vejen for en vigtig vejgennemføring.  Derfor blev slotsgartnerens hus omhyggeligt nedtaget og genopbygget på den nuværende adresse på Gl. Hovedgade i Hørsholm. Bygningen anvendes i dag som udstillingshus for 3 lokale kunstforeninger.

I 2022 trængte Fuglsanghus til renovering af klimaskærmen. I den forbindelse blev ØLLGAARD bedt om at besigtige ejendommen, analysere og registrere skaderne, finde årsagerne til skaderne og projektere en nænsom istandsættelse med minimale indgreb af hensyn til ejendommens fredningsstatus.

Arbejdet indebar blandt andet udlusning af rådskader i bindingsværk, konsolidering af mindre skader og forebyggelse af fremtidige svampe- og insektangreb, kalkning og filtsning af facade og tavl, overstrygning af tag og tagrygninger samt reparation af vinduer og døre. Arbejdet blev gennemført med traditionelle metoder og materialer i respekt for ejendommens oprindelighed og de eksisterende forhold.

ØLLGAARD udarbejdede myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udbud i hovedentreprise. Under udførelse af vi været ansvarlige for byggeledelse og fagtilsyn frem til aflevering.

Projektomfang

Facaderenovering af fredet bindingsværks ejendom fra 1764.

Ydelser

Forundersøgelser, byggeprogram, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering.

Projektperiode

2022-2023

Bygherre

Hørsholm Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk