Nyt musikhus til Rødovre Gymnasium

Nybyggeri af musikhus med fællesrum til musikundervisning, personalerum, grupperum og to øverum med gode akustiske forhold. Den nye bygning opføres som en selvstændig enhed i gule sten, så materialer og udformning harmonerer med Rødovre Gymnasiums eksisterende bygninger opført i slutningen af 50érne. Musikhuset placeres ovenpå den eksisterende kælder for pedelboligen, der nedrives over terræn.

Musikhuset disponeres omkring et dobbelthøjt opholdsrum med adgang til undervisnings-
lokale, to øvelokaler samt personale- og grupperum. Undervisningslokalet benyttes både til samspil og til teoretisk musikundervisning. Personalerum indrettes til møde, kontorarbejde og forberedelse med klaver. I alle musiklokalerne opsættes lydvægge og nedstroppet akustikloft. Akustik og lysindfald reguleres desuden med gardiner og el betjent solafskærmning.

ØLLGAARD har været rådgiver på projektet, der udføres i betonelementer med stribefundamenter under bærende vægge. Der etableres selvbærende, in-situ støbte, armerede betondæk som terrændæk, mens etagedæk over kælder udføres med bærende stålbjælker og svalehaleplader udstøbt med beton. Ydervægge udføres med bærende vægge i betonelementer med skalmur, mens der ved store glasfacader suppleres med bærende stålsøjler. Tagdæk udføres med bærende stålbjælker og ståltrapezplader.

Det nye musikhus får mekanisk ventilation med varmegenvinding. Anlægget placeres i et ventilationsrum over gangarealet. Vi har gennemført termiske indeklimasimuleringer af udvalgte rum for dimensionering af luftmængder, så bygherrens krav til det termiske indeklima kan imødekommes jf. BR18.

Projektomfang

Nybyggeri af 368 m2 musikhus i forlængelse af Rødovre Gymnasium

Ydelser

Projekteringsledelse, IKT-ledelse, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, fagtilsyn, projektopfølgning, aflevering

Projektperiode

2020-2023

Bygherre

Rødovre Gymnasium

Arkitekt

IC Arkitekter

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk