Frederikssund Havnebad

Opførelse af 500 m2 kultur- og havnebad ved indsejlingen til Frederikssund.

Etablering af nyt, multifunktionelt aktivitetslandskab ved Frederikssund havneindsejling. Det nye kultur- og havnebad kommer til at rumme en lang række faciliteter såsom badebassin, svømmebassin, solterrasser, udsigtsplatform, depotrum, sauna, kajakhotel og rørebassiner med krabber og andre havdyr.

Havnebadet flyder på fire pontoner, der hver vejer 140 tons. Tilsammen former de en cirkel med en ydre diameter på 35 m og et indre bassin på 21 m i diameter. Den flydende konstruktion bevæger sig i takt med høj- og lavvande, og den eneste forbindelse til land er to broer. Den ene bro fungerer som landingsbro og den anden som fastgørelse.

Ovenpå pontonerne er der opført en stålkonstruktion i to etager beklædt med trælameller. Bygningen rummer blandt andet solterrasse, udsigtsplatform og undervisningslokaler. På nederste niveau er der blandt andet omklædning, toiletter, kajakhotel og sauna. Herfra har vinterbaderne også mulighed for at springe direkte i Roskilde Fjord. Anlægget er dimensioneret til at kunne bære 80-100 personer (tilfældigt uhensigtsmæssigt fordelt).

Projektet er udført i totalentreprise. ØLLGAARD har været ansvarlig for udarbejdelse af myndighedsandregende med projektering af statiske konstruktioner med samlingsdetaljer og eftervisning af statisk dokumentation, beregning af energiramme og U-værdier samt afklaring af brandtekniske forhold.

Projektomfang

Opførelse af 500 m2 kultur- og havnebad på flydende betonkonstruktion ved indsejlingen til Frederikssund.

Ydelser

Myndighedsprojekt og udførelsesprojekt

Bygherre

Frederikssund Kommune

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk