Ombygning af Arrivals & Customs

Københavns Lufthavne CPH forventer en tilvækst i antallet af passagere fra 25 til 40 mio. årligt. Derfor ønskede de at udbygge lufthavnen, så den også i fremtiden står som et af de stærkeste trafikale knudepunkter i Nordeuropa.

Toldfiltret – som passagererne passerer igennem efter at have hentet deres bagage – skulle ombygges for at optimere kapacitet og arbejdsgange. I den forbindelse skulle ankomstområdet analyseres og optimeres med det formål at forhindre flaskehalse, når ‘meeters and greeters’ stimler sammen for at tage imod op til 6.000 passager pr. timen. Ombygningen omfatttede udvidelse af balkon. Flytning og fjernelse af rulletrapper. Flytning af søjle i toldsluse, forstærkning af dæk til ny scanner samt ombygning af toiletter ved personalesluse.

Projektet kompliceredes af, at alle funktioner skulle være i drift under hele byggefasen med uændret passagerflow. Samtidig var der mange interessenter, der skulle høres i forbindelse med projektet.

ØLLGAARDs ydelser omfattede bygherrerådgivning, dispositionsforslag, projektering af VVS, CTS, ventilation og EL samt mindre, men komplekse konstruktioner. Dertil kom myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, udbud, drift og vedligeholdelsesplan og fagtilsyn under udførelsen.

Projektomfang

Ombygning af lufthavnens toldsluse og ankomstområde. Alle funktioner skulle være i drift under byggefasen.

Ydelser

Bygherrerådgivning, dispositionsforslag, projektering, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, udbud, drift og vedligeholdelsesplan, fagtilsyn under udførelsen.

Projektperiode

2016-2018

Bygherre

Københavns Lufthavne CPH

Arkitekt

Mangor & Nagel

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk