På arbejde i Silicon Valley

Udenrigsministeriet har besluttet at udnævne en tech ambassadør, der skal have fast base på Danmarks generalkonsulatet i Silicon Valley. Generalkonsulatets eksisterende faciliteter er ikke store nok til at rumme endnu en medarbejder, så derfor har en ingeniør fra ØLLGAARD og en arkitekt fra Tegnestuen Mejeriet været i Californien for at se på et nyt lejemål.

Over tre dage gennemgik de generalkonsulatets eksisterende og fremtidige faciliteter med registrering af det nye lejemåls tekniske installationer, holdt møder med brugerne, potentielle lokale rådgivere og entreprenører og fik gennemført et opstartsmøde, så ombygningen af det nye kontorlejemål formelt er i gang. Det sammenpressede program kunne gennemføres ved at udnytte tidsforskellen effektivt, så tegningerne blev tilrettet på kontoret i Danmark, mens det var nat i USA, så de lå klar til nye møder næste morgen.

Det mest overraskende ved besøget var dog, at amerikanske ventilationsanlæg er meget langt fra dansk standard. Amerikanerne har primært fokus på køling på bekostning af luftskifte. Det kan give en høj CO2 koncentration og nogle meget tunge hoveder hen mod slutningen af en arbejdsdag. Inden generalkonsulatet og den nye tech ambassadør flytter ind i nye lokaler i Silicon Valley, skal der installeres nyt ventilationsanlæg, der 4-dobler tilførelsen af luft, og giver mulighed for opvarmning, idet nattemperaturen kan snige sig ned på 3 grader i de kolde måneder. Samtidig efterisoleres facaden og vinduer med enkeltlags-glas skiftes ud med termoruder. På den måde opnår bygningen også en bedre energiprofil. Hele projektet skal være færdigt til jul.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk