Brøndsteds Allé 4-6

Udskiftning af lodrette brugsvands- og afløbsinstallationer i boligejendom fra 1902 på Frederiksberg. I forlængelse af det første projekt skulle der også udskiftes faldstammer, og kloakkerne skulle strømpefores.

Ejerforeningen Brøndsteds Allé 4-6 med 20 lejligheder skulle have udskiftet afløbs- og brugsvandsinstallationer og renoveret faldstammer og kloak. Opgaven skulle udføres, så alle lejligheder havde adgang til rindende vand i enten køkken eller bad i hele udførelsesperioden. Projektet omfattede ikke grenrør og koblingsledninger i lejlighederne.

Indledningsvis gennemførte vi en grundig registrering af eksisterende forhold med det formål at kortlægge installations- og indretningsmæssige forskelle mellem individuelle lejligheder. Vi faciliterede miljøundersøgelser, og blev i den forbindelse opmærksomme på, at der skulle udføres en punktvis asbestsanering af rørisoleringen i kælderen, inden rør og rørisolering kunne udskiftes og bortskaffes.

ØLLGAARD har valgt en fleksibel og pragmatisk tilgang til opgaven og projekteret nye stigestrenge og faldstammer, der relativt enkelt kan kobles til de forskellige lejligheders eksisterende rørføring. Nye faldstammer sættes op umiddelbart efter, at de eksisterende Ø100 støbejernsfaldstammer er fjernet. Gennemføringerne gennem etageadskillelser støbes til med beton.

Arbejderne er udbudt i hovedentreprise, og ØLLGAARD har assisteret bygherren med udarbejdelse af beskrivende tilbudsliste, sammenligning af tilbud og kontrahering. Under udførelsen har vi været ansvarlige for byggeledelse, fagtilsyn og aflevering med 1 års og 5 års eftersyn.

Vi har desuden været ansvarlige for beboerhåndtering, afholdt informationsmøder og gennemgået projektforløbet individuelt med beboerne i hver lejlighed.

Projektomfang

Udskiftning af lodrette brugsvands- og afløbsinstallationer samt udskiftning af faldstammer og strømpeforing af kloakker i boligejendom fra 1902 på Frederiksberg.

Ydelser

Bygherrerådgivning, forundersøgelser, udbudsprojekt, byggeledelse, tilsyn under udførelse og aflevering

Projektperiode

2022-2023

Bygherre

E/F Brøndsteds Allé

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk