Renovering af varmecentral mm.

Renovering af varmecentral, faldstammer og vandrør mm. i 600 lejligheder fordelt på 11 beboelsesblokke og en blok med institutioner for AB St. Vigerslevgård i Valby. Projektet omfattede registrering af vand- og varmeinstallationer, der viste, at brugsvandssystemet var medtaget af korrosion. På det grundlag blev det besluttet at udskifte alle afløbs- og vandinstallationer over en periode på to år, så mindre VVS-firmaer også havde mulighed for at byde på og løse opgaven.

Der oprettedes varmecentraler i 2 blokke, hvorefter arbejdet i lejlighederne gik i gang. Dermed kunne man undgå, at der kom rust fra gamle rør i de nye rør. Arbejdet i de enkelte lejligheder tog ca. 3 uger. Mens arbejdet i kældergange og varmecentraler tog noget længere.

Under renoveringen blev der opstillet badevogne ved hver blok, dog havde gangbesværede beboerne mulighed for at få sat et tørkloset ind i lejligheden. Badevognene tilsluttedes el, vand og kloak, der førtes til inspektionsbrønde.

ØLLGAARD var VVS rådgiver på opgaven og stod for hovedprojekt, herunder beregninger, dimensionering af vand og varmerør, projekt for decentrale varmecentraler samt oplæg til arbejdsbeskrivelser, forprojekt (myndighedsprojekt) samt fagtilsyn under udførelse.

Projektomfang

Renovering af faldstammer, vandrør og varmecentral mm i 11 beboelsesblokke fra 1949. Ejendommene er beliggende på Vigerslevvej 222-234, Helbovej 3-115 og Gårdstedet 3-57

Ydelser

Hovedprojekt, myndighedsprojekt og fagtilsyn under udførelsen for VVS projektet.

Projektperiode

2014-2016

Bygherre

AB St. Vigerslevgård

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk