Transformation af tidligere kontordomicil

Transformation af tidligere kontordomicil til luksuslejligheder, butik og restaurant. Bygningen, der blev opført i 1901, er bevaringsværdig, så ombygning og renovering værner om bygningens oprindelige arkitektoniske og kulturelle værdier.

Oslo Plads 12-16 har to kælderetager, fire normaletager og en tagetage.Ydervægge og bærende indervægge er massive og opmuret med teglsten.Tagkonstruktion er af tømmer, udformet som københavnertag og hanebåndstag. Etageadskillelser består helt traditionelt af tømmer med indskudsler, og stålprofiler over kælderetagerne.

Den udvendige renovering omfattede tag, vinduer og døre samt en oppudsning af facaden. Indvendigt er der blandt andet blevet nedrevet en elevatorskakt og nogle bærende vægge i stueetagen og øvre kælder. I stedet er der etableret ny etageadskillelse og nye trapper, herunder en ny skulpturel trappe, der forbinder stueetagen og første sal i hjørneforretningen ud mod Østerport.

ØLLGAARD har været rådgivende ingeniør på statik og installationer i forbindelse med transformationen. Vores opgaver omfattede myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt og fagtilsyn under udførelse.

Projektomfang

Transformation af tidligere kontordomicil til luksuslejligheder, butik og restaurant. Ejendommen ligger på Oslo Plads 12-16 i København

Ydelser

Myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2018-2020

Bygherre

Jeudan

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk