Vandværks automation SRO - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

AUTOMATION SRO

Et moderne vandværk kan ikke operere rationelt og sikkert uden automatiske SRO anlæg til styring, regulering og overvågning af den daglige drift. Effektive automationsløsninger kan overtage traditionelt manuelle opgaver, sikre konstant monitorering af anlægget og regulere indvinding og udpumpning i forhold til energiomkostninger og forbrug.

SRO anlæggene er programmeret med procesviden, som støtter driftspersonalet i de beslutninger, der skal træffes. En overskuelig skærmopbygning forenkler betjeningen. Og de forskellige moduler og alarmer kan sammensættes efter behov, så man øjeblikkelig får besked, hvis der er fejl et sted i systemet.

ØLLGAARD lytter til dine ønsker og erfaringer og rådgiver om projektering, installation og tilsyn med SRO-anlæg. Det kan være kravspecifikationer, styringsbeskrivelser, dokumentation, regulering og lignende. En god SRO-løsning er vigtig for at sikre optimal vandkvalitet og drift.

ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
tilpasning af SRO-anlæg

I takt med at forsyningsselskaber bliver mere avancerede, stilles der større krav til den individuelle tilpasning af SRO-anlæg.

Læs mere
Renovering af Sorø Vandværk

Modernisering og gennemgribende renovering af Sorø Vandværk med det formål at opnå en markant bedre forsyningssikkerhed.

Læs mere
Fornyelse af Lillevang Vandværk

Totalrenovering og fornyelse af Lilllevang Vandværk, der skulle have udvidet kapaciteten til at servicere 1200 nye boliger.

Læs mere
Opdatering af SRO-anlæg Ringsted Forsyning

ØLLGAARD har gennemført en revision og opdatering af SRO-anlæg for Ringsted Forsyning. Målet er bedre er styring af forsyningens tre vandværker.

Læs mere
Margrethehåb Trykforøgerstation

ØLLGAARD har været teknisk rådgiver på ledningsrenovering og trykstyring uden vandtårn ved Margrethehøj Trykforøgerstation.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk