Udvidelse af specialskole i Vanløse

Heerup Skole i Vanløse er en specialskole for elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Skolen er nyindrettet og bygget til 82 elever og ca. 100 ansatte. Skolen skal udvides med yderligere 40 pladser til børn i samme målgruppe.

ØLLGAARD har tidligere været bygherrerådgiver på en helhedsrenovering og udvidelse af Heerup Skole (dengang Frederiksgård Skole) med indvielse i efteråret 2019. Det igangværende projekt handler om en udvidelse af skolen med en ny tilbygning, der skal binde skolen sammen.

Tilbygning i forlængelse af bevaringsværdig facade
Skolens hovedbygning har høj bevaringsværdi (save 4), og den nye tilbygning, der er København Kommunes første CLT-projekt, lægger sig som en naturlig tilføjelse til de gamle skolebygninger. Der er tale om en tilbygning i to etager over terræn. Bygningen opføres med ydervægge af CLT og klimaskærm af træ. Fladt tag med tagpap afsluttes med Sedum, mens sadeltage udføres med skifersten.

Tilbygningen har to bygningskroppe, der hænger sammen og er designet på baggrund af den eksisterende arkitektur. Den buede bygning bliver et nyt ankomstområde og giver skolen en organisk front, der lader den oprindelige bevaringsværdige facade stå uberørt.

Byggeriet udføres i hovedentreprise, og udførelsen er igangsat i foråret 2024. ØLLGAARD har været ansvarlig for beregning og dimensionering af statik og bærende konstruktioner, brand, kloakering, etablering af ny varmecentral med fjernvarmeveksler og varmtvandsbeholder.

Bæredygtighedstiltag
Der arbejdes som udgangspunkt med passive tiltag for at reducere bygningens energiforbrug og forbedre indeklimaet. Det betyder, at der udføres balanceret mekanisk komfortventilation i alle grupperum i stueplan og på 1.sal. I flexrum og lounge etableres naturlig ventilation ved åbning af vinduer i facade og tag. Installationer designes og styres via CTS-anlæg efter behovet i de forskellige rum i bygningen, så unødvendigt energiforbrug minimeres. Et solcelleanlæg sikrer, at energirammmekravene i BR18 overholdes.

Tagvand fra den nye bygning og overfladevand fra befæstede arealer nedsives eller forsinkes på grunden. Der er i forbindelse med de geotekniske undersøgelser lavet en nedsivningstest for at sikre, at jorden er egnet til faskine og nedsivende regnvand.

Projektet har store ambitioner for bæredygtighed. Skoletilbygningen er et CLT-byggeri, hvor alle de bærende konstruktioner er lavet af træ. Projektet certificeres til DGNB Guld, og der er løbende lavet LCA beregninger, der bruges som pejlemærker i bestræbelserne på at nedbringe bygningens CO2-udledning.

Projektomfang

Udvidelse af specialskole for elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Tilbygningen er på 1600 m2 i to etager.

Ydelser

Dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, tilsyn under udførelse og aflevering.

Projektperiode

2021-2024

Bygherre

Københavns Kommune

Arkitekt

Christensen & Co

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk