altan.dk - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

OMBYGNING OG RENOVERING

Ombygning og renovering har igennem en årrække været vores primære arbejdsområde, og vi har ansatte, der udelukkende beskæftiger sig med renoveringsprojekter. Vi rådgiver både professionelle bygherrer og forbrugere fra andels- og ejerforeninger.

Vi har kompetencer inden for: tagrenovering, facade- og vinduesrenovering, betonrenovering, badeværelsesrenovering, renovering af varme- og vand- og afløbsinstallationer, kloakrenovering samt energirenovering på grundlag af en tilstandsvurdering, der indeholder totaløkonomi og rentabilitetsberegning.

Vores viden omfatter både materialer og byggeteknik samt drift og vedligehold. Vi har et indgående kendskab til klimaskærme, herunder tag- og facaderenovering,og vi anviser løsninger i forbindelse med ombygninger og byggeskader. Vi kender de mange muligheder inden for vinduer, som kan have forskellige egenskaber som f.eks. solafskærmning, varmegenvinding og støjdæmpning. Vi rådgiver endvidere om indeklimaproblemer forårsaget af lyd- og lys- problemer samt indeluft forårsaget af fugt, temperaturpåvirkning, træk eller dårlig luft.

Herudover yder ØLLGAARD rådgivning ved svampeangreb, herunder undersøgelser for svamp, årsagssammenhæng samt anvisning på udbedring.

Renovering er et område i vækst med øget fokus på grøn og bæredygtig renovering. Vi tilstræber at være de bedste inden for dette område i Danmark.

Nænsom istandsættelse af fredet ejendom

I 2022 trængte klimaskærmen på Fuglsanghus til renovering. I den forbindelse blev ØLLGAARD bedt om at besigtige ejendommen, analysere og finde årsagerne til skaderne og projektere en nænsom istandsættelse med minimale indgreb af hensyn til ejendommens fredningsstatus.

Læs mere
Udvidelse af Skt. Pauls Skole

Skt Pauls Skole ønskede en udvidelse og opgradering af faglokalerne. Bl.a. skulle der etableres en tilbygning til madkundskab.

Læs mere
Efterfundering af fredet skole

Efterfundering af baghus til fredet skolebygning på Linnesgade 2 i København med etablering af nyt terrændæk samt indvendig og udvendig renovering.

Læs mere
Tagrenovering på Grundtvigskirken

Tagrenovering med udskiftning af i alt 14 samlekar i kobber efter gentagne problemer med vandindtrængen i Grundtvigskirken på Bispebjerg bakke.

Læs mere
Transformation af historisk erhvervsområde

Helhedsplan for transformation af det tidligere Hellebæk Klædefabrik. Et historisk erhvervsområde til attraktive boliger, erhverv og kontorfællesskaber. Projektet har fokus på bæredygtighed og certificering til minimum DGNB GULD.

Læs mere
Apotek og varemodtagelse

Ombygning af tidligere køkken, der indrettes til varemodtagelse og apoteksenhed på Sjællands Universitetshospital, Køge. Bygningen DGNB-certificeres ved anvendelse af DGNB Flex-ordningen.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk