altan.dk - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

OMBYGNING OG RENOVERING

Ombygning og renovering har igennem en årrække været vores primære arbejdsområde, og vi har ansatte, der udelukkende beskæftiger sig med renoveringsprojekter. Vi rådgiver både professionelle bygherrer og forbrugere fra andels- og ejerforeninger.

Vi har kompetencer inden for: tagrenovering, facade- og vinduesrenovering, betonrenovering, badeværelsesrenovering, renovering af varme- og vand- og afløbsinstallationer, kloakrenovering samt energirenovering på grundlag af en tilstandsvurdering, der indeholder totaløkonomi og rentabilitetsberegning.

Vores viden omfatter både materialer og byggeteknik samt drift og vedligehold. Vi har et indgående kendskab til klimaskærme, herunder tag- og facaderenovering,og vi anviser løsninger i forbindelse med ombygninger og byggeskader. Vi kender de mange muligheder inden for vinduer, som kan have forskellige egenskaber som f.eks. solafskærmning, varmegenvinding og støjdæmpning. Vi rådgiver endvidere om indeklimaproblemer forårsaget af lyd- og lys- problemer samt indeluft forårsaget af fugt, temperaturpåvirkning, træk eller dårlig luft.

Herudover yder ØLLGAARD rådgivning ved svampeangreb, herunder undersøgelser for svamp, årsagssammenhæng samt anvisning på udbedring.

Renovering er et område i vækst med øget fokus på grøn og bæredygtig renovering. Vi tilstræber at være de bedste inden for dette område i Danmark.

Apotek og varemodtagelse

Ombygning af tidligere køkken, der indrettes til varemodtagelse og apoteksenhed på Sjællands Universitetshospital, Køge. Bygningen DGNB-certificeres ved anvendelse af DGNB Flex-ordningen.

Læs mere
Renovering af badeværelser i Vildtbanegård

Renovering af 432 badeværelser med udskiftning af installationer, mulig sammenlægning af toilet og bad, asbestsanering samt udskiftning af kvistvinduer i 12 boligblokke.

Læs mere
Transformation af industriejendom

Transformation af tidligere autoværksted i forbindelse med indretning af ny reception i Ældre Sagens domicil på Islands Brygge.

Læs mere
Renovering af Pumpestation

Ombygning og renovering af pumpestation fra 1922. Pumpestationen består af en ventilbygning over terræn med kælder i to etager.

Læs mere
Tag- og asbestrenovering på fredet bygning

Tag- og asbestrenovering på fredet bygning, der anvendes som daginstitution og behandlingssted for børn med motoriske udfordringer. Bygningen skulle være i drift under arbejdets udførelse.

Læs mere
Facility management for ejerforening i Hellerup

Facility Management for Ejerforeningen St. Taffelbay med 160 lejligheder på Phistersvej og Vingårdsalle i Hellerup

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk