Nye escalatorgrupper i ILLUM

KONSTRUKTIONER / STATIK

Inden for konstruktioner og statik råder vi over ingeniører med høj faglig kompetence og stor erfaring inden for alle fagets aspekter. Vi løser både enkle og komplicerede opgaver inden for statik, beton, stål, træ og murværk m.m.

Vi ønsker, med vores brede viden inden for konstruktioner, at bidrage med løsning af de statiske og konstruktionsmæssige udfordringer, således at de mest optimale og kreative løsninger findes. Vi råder over de nyeste IT-værktøjer og kan ved brug af blandt andet FEM (Finite Element Method) løse selv “umulige” opgaver.

Ombygning af procesanlæg

Omfattende bygningsændringer ifm installation af nye komponenter til procesanlæg i en over 100 år gammel murstenshal.

Læs mere
Udvidelse af specialskole

Heerup Skole er en specialskole i Vanløse. Skolen er nyindrettet og bygget til 82 elever og ca. 100 ansatte. Den udvides med yderligere 40 pladser til børn i samme målgruppe.

Læs mere
Havnebad på flydende betonkonstruktion

Opførelse af 500 m2 kultur- og havnebad på flydende betonkonstruktion ved indsejlingen til Frederikssund.

Læs mere
Ombygning af kontorejendom

Ombygning af 2.923 m2 kontorejendom i Københavns Sydhavn fra domicil for én erhvervsvirksomhed til flere lejemål med fællesarealer.

Læs mere
Udvidelse af Skt. Pauls Skole

Skt Pauls Skole ønskede en udvidelse og opgradering af faglokalerne. Bl.a. skulle der etableres en tilbygning til madkundskab.

Læs mere
Efterfundering af fredet skole

Efterfundering af baghus til fredet skolebygning på Linnesgade 2 i København med etablering af nyt terrændæk samt indvendig og udvendig renovering.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk