Ny integreret institution i CLT

Ny integreret daginstitution med kapacitet 50 børn i alderen 0-2 år og 100 børn i alderen 3-6 år. Byggeriet skal være så fleksibelt, at vuggestuegrupperum nemt kan ændres til børnehavegrupperum og omvendt. Der udarbejdes løsninger, som under hensyntagen til projektøkonomien tilgodeser et bæredygtigt byggeri i forhold til energiforbrug, materialer, komfort, drift og vedligehold.

Blandt andet lægges der op til brug af CLT-elementer i vægge, limtræsbjælker og gitterspær. Vinduer og ovenlys placeres så behovet for kunstig belysning minimeres. Der etableres solceller på taget. LAR-løsninger i form af faskiner og forsinkelsesbassiner sikrer, at regnvand ikke ledes ud i kloakken. Krav til bæredygtighed er indarbejdet i indeklimastrategien. F.eks. arbejdes der med passiv solafskærmning og muligheden for at lade naturlig ventilation erstatte mekanisk ventilation i perioder. Alle installationer er planlagt med størst mulig hensyntagen til indeklima, driftssikkerhed og energiforbrug. Det gælder ABDL-anlæg, lydovervågningsanlæg i liggehaller, zoneinddelt adgangsbegrænsning, videoovervågning (TVO), tyverialarm (AIA) og adgangssystem (ADK).

Som en del af et totalrådgiverteam har ØLLGAARD ansvar for alle ingeniørdiscipliner. Vores arbejde omfatter dimensionering, beskrivelse og projektering af VVS-installationer, ventilation, energi, indeklima, brand og anlæg, herunder etablering af elforsyning, fjernvarme, vand og afløb. Forsyningsinstallationerne dimensioneres i henhold til leverandørenes tekniske bestemmelser. BSIM indeklimasimuleringer udarbejdes som dokumentation for, at bygningen opfylder BR18 krav til maksimal CO2 koncentration.

Projektomfang

Nybyggeri af 2000 m2 integreret daginstitution på Roskildevej 16 i Hillerød.

Ydelser

ØLLGAARD er en del af et totalrådgiverteam med ansvar for alle ingeniørydelser ifm. programmering, projektforslag, projektering, udbud, fagtilsyn og projektopfølgning under udførelse.

Projektperiode

2019-2021

Bygherre

Hillerød Kommune

Arkitekt

ERIK

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk