Brønshøj Spejderhus

Spejdergruppen Bellahøj 21st Barking, der er Københavns største med knap 200 medlemmer, skal have nyt spejderhus. Huset placeres på en 5000 m2 stor grund, der i forvejen rummer et fredet vandtårn. I forbindelse med programmeringen blev der afholdt workshops med repræsentanter for brugerne, de fonde, der er med til at finansiere projektet, samt områdets institutioner, foreninger og beboer. Ønsket var at skabe et bæredygtigt, multifunktionelt spejderhus med gode faciliteter for leg og læring.

Huset bygges op i 1½ etage omkring et indre gårdrum med en port, der giver kontakt til omgivelserne og let kan lukkes af efter brug. Der er en hems over fællesrummet, og hytten indrettes med foldevægge og lette elementer for at sikre størst mulig fleksibilitet. Udearealerne understøtter leg og læring med bålplads, udekøkken og raftelade, der kan bruges som introduktion til friluftslivet.

Der er lagt vægt på at sikre god tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Gangbesværede og kørestolsbrugere har niveaufri adgang til bygning og træterrasser. Kanter og trin med faldrisiko markeres af hensyn til synshandicappede, og der er arbejdet med akustik og efterklangstid, så rummene kan bruges af personer med nedsat hørelse.

Spejderhuset er projekteret som bæredygtig industriel arkitektur. Der anvendes præfabrikerede elementer, så produktionen kan foregå indendørs under miljømæssigt optimale forhold. Huset er højisoleret efter lavenergi klasse 2020. Grønt tag minimerer tagafvanding og sikre mod overophedning. Rummene har Genvex ventilation, passiv solvarme, gulvvarme med lavtemperatur og læ-givende udvendige bygningskroppe.

ØLLGAARD har været involveret i projektet fra programmeringsfasen med ansvar for projekt- og projekteringsledelse. Vores ydelser omfatter dispositionsforslag, forprojekt (myndighedsprojekt), hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn under udførelse.

Projektomfang

Nybyggeri af 445 m2 moderne, multifunktionelt spejderhus på Brønshøjvej 29 i København.

Ydelser

Projektering og projekteringsledelse, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, byggeledelse og tilsyn under udførelse.

Bygherre

Det Danske Spejderkorps Bellahøj 21st Barking

Arkitekt

ONV Arkitekter/VEGA Landskab

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk