Frederiksborg byskole

Bæredygtig udvidelse af Frederiksborg Byskole med en kombineret fritidsordningen og indskolingen i CLT.

Bakkefløjen, er første etape af en femfaset ombygning og udbygning af skolen iht. en helhedsplan, der skal revitalisere skolen, så den i fremtiden opfylder de krav, der stilles til moderne undervisningsprincipper. Bakkefløjen skal i fremtiden rumme indskolingen. Bygningen etableres i to etager og rummer i alt 12 klasselokaler, seks grupperum, dobbelthøjt aula/fællesrum med central siddetrappe, faglokaler til Billedkunst og Natur & Teknik, SFO samt garderober og toiletter.

Den nye indskolingsbygning er indrettet, så fritidsordningen og indskolingen skal dele lokaler, hvilket betyder at lokalerne i bygningen stort set vil være i brug hele tiden. Samlokaliseringen stiller store krav til valg af materialer, da lokalerne bliver udsat for et stort slid. Bygningen designes og opføres efter BR18. Der udarbejdes løsninger, som under hensyntagen til projektøkonomien tilgodeser et bæredygtigt byggeri forstået i relation til energiforbrug, materialer, komfort, drift og vedligehold.

Byggeriet opføres med brug af CLT-elementer i tagkonstruktion, vægge, etagedæk, søjler og bjælker. Vinduer og ovenlys placeres så behovet for kunstig belysning minimeres. Ventilationsanlægget er forsynet med energirigtige ventilatorer, varmegenvinding og vandvarmeflade. Der etableres solceller på taget. LAR-løsninger i form af faskiner sikrer, at regnvand ikke ledes ud i kloakken.

Krav til bæredygtighed er indarbejdet i indeklimastrategien. F.eks. arbejdes der med passiv solafskærmning, og i visse lokaler kan naturlig ventilation erstatte mekanisk ventilation i perioder. Alle installationer er planlagt med størst mulig hensyntagen til indeklima, driftssikkerhed og energiforbrug.

ØLLGAARD er ingeniør i et totalrådgiverteam med ansvar for alle ingeniørdiscipliner.

Projektomfang

Udvidelse af Frederiksborg Byskole med Bakkefløjen på 2.145 m². Bygningen ligger på Carlsbergvej 13, 3400 Hillerød.

Ydelser

Programmering, projektforslag, myndighedsprojekt samt hovedprojektering, fagtilsyn og projektopfølgning i udførelsesfasen.

Projektperiode

2019-2022

Bygherre

Hillerød Kommune

Arkitekt

ERIK Opland

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk