Vandindvinding - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

VANDINDVINDING

Vandindvinding skal ske under størst mulig hensyn til miljøet. Derfor er det vigtigt at sætte ind over for overudnyttelse, grundvandssænkning og energispild.

ØLLGAARD ved, hvordan indvindingen indrettes og drives, uden at det påvirker den naturlige grundvandskvalitet. Vi sørger for at tilrettelægge oppumpningen. Undersøger mulighederne for at begrænse transportafstanden fra kilde til forbruger. Og dimensionerer ledninger og pumper med det formål at optimere energiudnyttelsen.

På den måde skaber vi en bæredygtig vandindvinding til gavn for samfundet som helhed.

Renovering af hævertanlæg

HOFOR er i gang med renoveringen af Attemose Kildeplads fra hævertanlæg til dykpumpeanlæg. Projektet indebærer en opdatering af PE-ledninger og boringer.

Læs mere
Råvandsledning Hareskov-Værløse

Etablering af en råvandsledning fra Ny Hareskov Kildeplads til Værløse Vandværk. En strækning på 3200 meter, hvoraf 1000 meter er i landområde.

Læs mere
Lufthaner på råvandsledning

Etablering af lufthaner på de tre toppunkter på råvandsledningen fra Brøndbyvester kildeplads til Brøndbyvester Vandværk.

Læs mere
ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Boringsautomatik til Lendemarke Vandværk

ØLLGAARD har været rådgivende ingeniør på installation af boringsautomatik på fire faste boringer ved Lendemarke Vandværk i Stege.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk