Etablering af lufthaner på råvandsledning

I forbindelse med omlægning af råvandsledning fra Brøndbyvester Kildeplads øst for motorvej M3 til Brøndbyvester Vandværk, havde bygherren planlagt at etablere lufthaner i ledningens tre toppunkter. Dog fandt man det uhensigtsmæssigt at etablere en lufthanebrønd i toppunktet, L2, der er beliggende på Voldgaden, umiddelbart øst for M3.

ØLLGAARD blev bedt om at undersøge nødvendigheden af at have en lufthane på dette sted, og om den i givet fald skulle være automatisk eller manuel. På baggrund af oplysninger modtaget fra bygherren og terrænkoter fra ”Kortforsyningen” beregnede vi trykforhold for hele ledningen fra de yderste boringer til vandværket. Beregningerne blev udført for forskellige driftssituationer.

Beregningerne viste, at lufthanen ved L2 kan undværes. I stedet kan man overveje at installere en dykpumpe med højere løftehøjde, eller at etablere en lufthanebrønd på toppunktet af den gamle del af råvandsledning, da det er den, der er kritisk med hensyn til trykslag.

Projektomfang

Etablering af lufthaner på de tre toppunkter på råvandsledningen fra Brøndbyvester kildeplads til Brøndbyvester Vandværk.

Ydelser

Beregning af trykforhold for hele ledningen for at undersøge om en af tre lufthaner kan undværes.

Projektperiode

2017

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk