Boringsautomatik til Lendemarke Vandværk

Installation af boringsautomatik på Lendemarke Vandværk i Stege. Vandværket har fire faste boringer, hvor fra vandet pumpes op ved hjælp af dykpumper. Vandværket er indrettet med INKA-beluftning for at ilte råvandet og afblæse indholdet af methan og svovlbrinte.

Styringen er indrettet på at sikre en jævn indvinding gennem døgnet og optimal beluftning med frekvensreguleret blæser.

Mekanisk iltning er en meget energikrævende proces, så der er besparelser at hente ved at optimere afblæsningsanlægget og tilpasse luftstrømmen efter det aktuelle behov.

Projektomfang

Optimering af vandbehandling med afblæsning af svovlbrinte og optimering af drift af dykpumper i boringer.

Ydelser

Bygherrerådgivning og driftsassistance.

Projektperiode

2010

Bygherre

Lendemarke Vandværk

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk