Foto taget ifm. energirenovering af Sct. Jørgens Skole

BÆREDYGTIGT BYGGERI

Bæredygtighed er en af grundpillerne for ØLLGAARDs virke. I alle projekter stræber vi efter at sikre alle aspekter af bæredygtighed på kort og lang sigt. Det være sig miljømæssigt bæredygtighed, social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed

I denne sammenhæng er vugge til vugge princippet ”Affald = Føde” super spændende. Princippet går ud på, at design og materialesammensætning skal tænkes ind i et kontinuerligt kredsløb, hvor materialerne efter endt brugstid kan indgå som elementer i nye processer – enten industrielt i en teknisk genanvendelses- og produktionsproces eller som biologiske næringsstoffer for naturen. Når vi designer produkter og bygger bygninger, så de er lette at skille ad i rene materialegrupper, og materialerne derfor kan indgå i en genanvendelsesproces, hvor værdi og kvalitet i materialet bliver bevaret i videst mulig udstrækning, giver det nogle helt nye muligheder – både miljømæssigt og økonomisk.

Opfattelsen af et godt indeklima er meget individuel. Alligevel kan man godt tale om, at en bygning har et sundt og godt indeklima, når kombinationen af flere parametre er tilpas god.

Indeklimaet er en vigtig faktor for en bygnings funktionalitet. Når vi i ØLLGAARD arbejder med at skabe et godt indeklima, ser vi først og fremmest på byggematerialer og overflader, temperatur, træk, luftkvalitet, lys og lyd, fordi det er disse aspekter, som har størst indflydelse på vores velbefindende, sundhed og dermed også produktivitet.

I løbet af projekteringen analyserer vi de forskellige sider af indeklimaet. Diverse værktøjer hjælper os med at teste, hvor f.eks. vinduer, akustisk dæmpende materiale og ventilationsarmaturer placeres bedst.

Et godt indeklima kan bedst sikres ved at vælge de rigtige design- og konstruktionsprincipper. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er med i overvejelserne lige fra de første skitser.

Vores viden omfatter både materialer og byggeteknik samt drift og vedligehold. Vi sikrer økonomisk bæredygtighed ved totaløkonomiske vurderinger og beregninger på alle niveauer samt ved rentabilitetsberegninger og beregning af simpel tilbagebetalingstid på de enkelte materialer og faser.

Bæredygtighed er et område i vækst – og der er øget fokus på grøn og bæredygtig renovering og nybyggeri. Til gavn for den enkelte i nuet og globalt på langt sigt.

Udvidelse af specialskole

Heerup Skole er en specialskole i Vanløse. Skolen er nyindrettet og bygget til 82 elever og ca. 100 ansatte. Den udvides med yderligere 40 pladser til børn i samme målgruppe.

Læs mere
Transformation af historisk erhvervsområde

Helhedsplan for transformation af det tidligere Hellebæk Klædefabrik. Et historisk erhvervsområde til attraktive boliger, erhverv og kontorfællesskaber. Projektet har fokus på bæredygtighed og certificering til minimum DGNB GULD.

Læs mere
CLT tilbygning til Frederiksborg byskole

Bæredygtig udvidelse af Frederiksborg Byskole med en kombineret fritidsordningen og indskolingen i CLT.

Læs mere
Nybygget spejderhus

Nybyggeri af 445 m2 moderne, multifunktionelt spejderhus på Brønshøjvej 29 i København. Spejderhuset er projekteret som bæredygtig industriel arkitektur.

Læs mere
Ny integreret institution i CLT

Nybyggeri af 2000 m2 integreret daginstitution på Roskildevej 16 i Hillerød. Den nye daginstitution skal have en kapacitet 50 børn i alderen 0-2 år og 100 børn i alderen 3-6 år.

Læs mere
Vundet: Heerup Skolen

Vi er glade og stolte over at have vundet opgaven om en udbygning af Heerup Skole for Københavns Kommune. Bygherrens stærke fokus på bæredygtigt byggeri betyder, at den nye bygning skal opføres med bærende konstruktioner i CLT.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk