Kemitorvet på DTU

I 2021 blev der afholdt en arkitektkonkurrence for at designe et nyt Kemitorv på DTU, som skulle fungere som et centralt samlingspunkt for campuslivet. Vinderen blev Marianne Levinsen, der med ØLLGAARD som underrådgiver foreslog et funktionelt torv med en arena og en bassinhave. Torvet skulle kunne rumme både faglige og sociale begivenheder og være indbydende for brug hele dagen året rundt.

Den centrale del af torvet består af en arena omkranset af farverige tekstilskærme, som kan bruges til forskellige formål, herunder forelæsninger og live events. Bassinhaven er designet med siddevenlige granitsten og et vandbassin, som skaber et intimt møde- og opholdssted.

Afvandingen af torvet er designet til at håndtere regnvand gennem nedsivning i f.eks. regnbede og genanvendelse af regnvand til vanding af træer og buske samt opfyldning af vandbassin. Der er i planlægningen taget højde for tekniske udfordringer som eksisterende tunneler og bygningskældre. Overfladeafvanding er dimensioneret for 10-års hændelse.

Opbygningen af arenaen er tænkt som en stålkonstruktion med stålsøjler og en ringbjælke, der skaber en cirkel. Søjlerne er fastgjort til nye punktfundamenter. Funderingen med rammede ministålpæle er tilpasset de geotekniske forhold og eksisterende underjordiske strukturer.
Anlægsarbejdet på Kemitorvet er gennemført i flere etaper for at sikre adgang til omkringliggende bygninger. Beplantningen er valgt med fokus på biodiversitet og understøttelse af det lokale dyreliv.

ØLLGAARDs ydelser omfattede pkt. 1 og 3-8 jf. YBL18 inklusiv flere pkt. 9 ydelser.

Torvet som helhed bliver officielt indviet i foråret 2024.

Projektomfang

Transformation af ca 9500 m2 parkeringsplads til nyanlagt torv og byrum.

Ydelser

Konkurrenceprojekt
1. Indledende rådgivning
3.Forslag
4 Myndighedsprojekt
5. Udbuudsprojekt
6. Udførelsesprojekt
8. Aflevering
9. Andre ydelser: Forundersøgelser og planlægning, Arbejdsmiljøkoordinering (P), Udbud og Andet – Projektændringer

Projektperiode

2021-2024

Bygherre

Danmarks Tekniske Universitet -DTU

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk