Bryggergården

Bryggergården eller Kastrup Værk er et industrikompleks med 11-12 fredede ejendomme heriblandt et jagtslot fra forskellige perioder på forskellige matrikler ved siden af Den Blå Planet i Kastrup. Første del af komplekset blev opført i 1749 af den tyske arkitekt og stenhugger Jacob Fortling. Han opførte en kunstig halvø med havn ud i Øresund samt et kalkbrænderi, der hurtigt blev udbygget med mølle, teglværk samt en stentøjs- og fajancefabrik, der forsynede hele Nordeuropa med sukkerforme og sirupskrukker. I 1800-tallet husede fabrikskomplekset et bryggeri, og derfor fik det navnet Bryggergården. I dag er Bryggergården overtaget af et byggeselskab, der ønsker at udvikle ejendommen til en blanding af boliger, kontorer og værksteder for kunsthåndværk og gastronomi.

ØLLGAARD er teknisk rådgiver på ombygningen, der omfatter al forsyning med etablering af kloak, vand, el, fjernvarme, afvanding, klimasikring og LAR. Vi står for indeklima, ventilation, fugtsikring og varmetabsberegninger og udarbejder statik på nye bygningsdele, nye funderingsforhold og stabilitet. Da hele ejendommen er totalt fredet udvendigt og indvendigt, sker alle ændringer i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, forsyningsselskaber og kommunen.

Det er en langstrakt proces, som opdeles i mindre etaper. Det gælder om at sikre en tæthed og et komfortniveau i bygningerne, der lever op til moderne standard, samtidig med at vi bevarer og respekterer de gamle løsninger.

Projektomfang

Ombygning af den fredede Bryggergård i Kastrup til boliger og erhverv. Den samlede bygningsmasse er på 6.500 m2.

Ydelser

Forundersøgelser, projektering af alle ingeniør discipliner, dialog med Kulturarvstyrelsen vedr. valg af løsninger, myndighedsprojekt, udbud og tilsyn.

Projektperiode

2016-2018

Bygherre

Byggeselskab Mogens de Linde

Arkitekt

Elgaard Architecture

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk