Renovering af tryktårn og tunnel

HOFOR ønsker at etablere alternative ruter for spildevandet i de situationer, hvor Lynetteledning med tilhørende installationer er ude af drift. En semipermanent løsning er etablering af en ø1000 mm PE ledning i Kalkbrænderihavnsgade mellem Pumpestation Strandvænget og en hovedkloak i Østbanegade. Dette vil muliggøre overpumpning fra byens nordlige oplande til de sydligere beliggende oplande.

På Strandvænget tænkes ledningen startet fra et ældre eksisterende udluftnings- og tryktårn placeret i starten af en ca. 80 år gl. udløbsledning ”U4”. Denne tilslutning muliggør dels udluftning, dels by-pass af pumpestationens sandfang og dels anvendelse af pumpestationens egne pumper, hvis ø1800 Lynetteledningen eller sandfang kræver servicearbejde.

ØLLGAARD er rådgiver på tilslutningen til tryktårnet ved kloakværket Strandvænget 30. Tårnet er opført i 1938. Vi har vurderet det statiske grundlag med forslag til nødvendige forstærkninger. Gennemgået anlægget for verificering af forholdene og tilstand af tårn. Vurderet tårnets statik i forhold tilslutning af ø1000 ledning med udarbejdelse af statisk dokumentation for hultagning i eksisterende betonvæg. Udarbejdet teknisk projekt og arbejdsbeskrivelse for udførelse af tilslutningen med detailtegninger af tilslutning og af nødvendige forstærkninger på tårn samt risikovurderet arbejderne med fokus på opretholdelse af driften.

Derudover har vi gennemført indvendig betonundersøgelse af tunnelkonstruktionen langs Strandvænget, og udarbejdet konstruktionsgrundlag for underføring under Lersøsporet og etablering af åbning i dæk over tunnel. Ligesom vi har udarbejdet en hydraulisk kontrolberegning og review af ledningsprojekt Ø1000, der projekteres af HOFOR.

Projektomfang

Etablering af ø1000 mm afgrening på 80 år gammelt tryktårn.

Ydelser

Forundersøgelser, ideoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering.

Projektperiode

2020-2022

Bygherre

HOFOR

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk