Renovering af pumpestation Ved Amagerbanen

Pumpestationen Ved Amagerbanen bestod af en ventilbygning og en sidebygning i ét plan over terræn. Under ventilbygningen er der kælder i to etager, som anvendes til pumper og teknik. Under sidebygningen var selve ”pumpesumpen”, som er et dobbelthøj kælderrum, der fungerer som beholder for spildevandet.

Pumpestationen havde et højt fugtindhold og mange synlige skader i betonen. HOFOR ønskede derfor et overblik over bygningens stand og økonomien i en renovering. ØLLGAARD gennemførte et bygningssyn, der konstaterede, at betonen var så medtaget, at sidebygningen skulle nedtages til terræn. Ventilbygningen og de underjordiske betonkonstruktioner kunne ombygges og renoveres.

I forbindelse med renoveringen har vi fået gennemført en facaderenovering, hvor ventilbygningens facader er pudset op i hvidt puds. Tagkonstruktionen har fået et nyt, let paptag. Og eksisterende vindues- og dørhuller er muret til og erstattet af to nye døre. Oven på den tidligere sidebygning er der blevet etableret et nyt betondæk i terræn med adgangslemme til den underliggende pumpesump. Vejbelægningen rundt om bygningen er erstattet med græs. I mellemetage og kælder er gangbroer og en betonbjælke udskiftet. Det eksisterende ventilationsanlæg er udskiftet med et nyt ventilationsanlæg med varmegenindvinding og elvarmeflade, hvilket sikrer et tilfredsstillende indeklima i maskinrummet.

I forbindelse med projektet er bygningen forberedt, så området på længere sigt kan gøres tilgængeligt for offentligheden.

Projektomfang

Ombygning og renovering af pumpestation fra 1922 . Pumpestationen er på 75 m2 i tre etager, hvoraf de to ligger under terræn.

Ydelser

Bygherrerådgivning, forundersøgelser, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, udførelse og aflevering.

Projektperiode

2018-2021

Bygherre

HOFOR A/S

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk