Renovering af kloaksystem

Christianshavns Gymnasiums kloaksystem var samlet set i meget dårlig stand og skulle renoveres. En opgave, der naturligt blev kombineret med en samlet renovering af gymnasiets skolegårde.

Efter grundige forundersøgelser med TV-inspektion og landinspektøropmålinger, har ØLLGAARD projekteret en renovering af afløbssystemet. Samtidig er der foretaget udskiftning af brønde i Dronningensgade samt enkelte brønde i den store gård.

Vi har projekteret nye regnvands-, spildevands- og drænledninger samt tørledninger til håndtering af tagvand fra nyetablerede cykelskure. Der er etableret en ny pumpebrønd for dræn og afløb fra kælderskakt. Brønden er installeret med alarm, der udløses, når pumpen ikke starter ved behov, eller hvis vandmængden overstiger pumpens kapacitet. Lyskasserne i gården er udskiftet og etableret med afløb til kloaksystemet.

Kloaksystemet er udformet, så spildevand og regnvand håndteres i hver deres ledning frem til skel. Dermed er kloaksystemet på Christianshavns Gymnasium forberedt til separatkloakering af hele matriklen og evt. separatkloakering i offentlig vej.

En del af gravearbejdet foregik i områder, der er klassificeret som arkæologiske interessefelter.

Projektomfang

Renovering af skolegård, kloak og regnvandsledninger på Christianhavns Gymnasium. Det nye afløbssystem er udformet med separering af regnvand og spildevand.

Ydelser

Bygherrerådgivning, registrering, programmering, projektering, udbud af kloak, anlægsgartner og skolegårdsrenovering i fagentreprise, byggeledelse, tilsyn og projektopfølgning herunder arbejdsmiljøkoordinering.

Projektperiode

2016-2017

Bygherre

Christianshavns Gymnasium

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk