Stockholmsgade 27

I forbindelse med en gårdrenovering med etablering af terrasser og nye belægninger, blev ØLLGAARD bedt om at undersøge og registrere eksisterende forhold for kloak og afløb med henblik på klimasikring af ejendommen. Det gav en oversigt over indsatsområder som etablering og fornyelse af pumpebrønde, sandfangsbrønd og tagbrønd. Påfyldningsstedet til en gammel oliebrønd skulle afproppes korrekt. Til- og afløb til fedtudskilleren skulle ændres. Der var nogle skader og brud på hovedstrengen, som skulle udbedres, og endelig var der problemer med opstemning fra kloak.

Sammen med bygherren blev projekterne prioriteret, og ØLLGAARD udarbejdede forprojekt og hovedprojekt for kloak og regnvandsprojekt med plantegninger, beskrivelser, udbud, tilbudsindhentning, projektgennemgang og detaljetegninger.

For at sikre afløbssteder, omfangsdræn og lavtliggende gårdarealer mod tilbagestrømning fra hovedkloak, blev der etableret nye pumpebrønde med tilhørende ledninger for henholdsvis spildevand, drænvand og regnvand. Der blev sat udluftningsledninger, som udluftes over tag, på pumpebrønde for spildevand og regnvand samt på den eksisterende fedtudskiller, og skader og mangler på eksisterende anlæg blev udbedret.

Under udførelse var ØLLGAARD ansvarlig for projektopfølgning, tilsyn med vvs og afløb og deltagelse i byggemøder.

Projektomfang

Klimasikring af ejendommen Stockholmsgade 27 med etablering af spildevandsledninger, regnvandsledninger og omfangsdræn.

Ydelser

Forundersøgelser, registrering, forprojekt, hovedprojekt, udbud, kontrahering og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2015-2017

Bygherre

Dansk Psykologforening

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk