Renovering af Gladsaxe Kirke

Renovering og fornyelse af kloaksystem fra Gladsaxe Kirke til fortovet uden for kirkegårdsporten. Arbejdet omfattede spulebrønde, tagbrønde og nedløbsbrønde, nyt kloakrør fra brønd ind i kirkens kælder og ny tørledning til sandfangsbrønd, der blev forbundet med kloak og nedløbsrør og forlænges til terræn. Desuden etableredes opstuvningssikring omkring kirken for at afhjælpe fugtproblemer i kælderetagen.

Efter afslutning på anlægsprojektet blev ØLLGAARD bedt om undersøge bygningen fra 1737 og anvise løsninger, der skal gøre kælderen tør nok til opbevaring af almindelige fugtfølsomme emner og dokumenter. Der blev gennemført undersøgelser af grundvandshøjde og betongulvet i kælderen under kirken, og på det grundlag blev det oprindelige gulv borthugget og retableret, samtidig med at der etableredes indskudsdræn med radonspærre.

ØLLGAARD har været totalrådgiver og stået for alle ingeniørdiscipliner på begge anlægs- og renoveringsprojekter. Vores ydelser omfatter ideoplæg og byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.

Projektomfang

Renovering og klimasikring af kælderetage samt renovering og fornyelse af kloaksystem på kirkegård

Ydelser

Totalrådgiver herunder indledende rådgivning, forslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, byggeledelse og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2015-2018

Bygherre

Gladsaxe Menighedsråd

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@ollgaard.dk