Renovering af Gladsaxe Kirke

ØLLGAARD har været rådgiver og stået for alle ingeniørdiscipliner på flere projekter for Gladsaxe Kirke gennem de senere år. Første projekt handlede om renovering og fornyelse af kloaksystem fra Gladsaxe Kirke til fortovet uden for kirkegårdsporten. Arbejdet omfattede spulebrønde, tagbrønde og nedløbsbrønde, nyt kloakrør fra brønd ind i kirkens kælder og ny tørledning til sandfangsbrønd, der blev forbundet med kloak og nedløbsrør og forlænges til terræn. Desuden etableredes opstuvningssikring omkring kirken for at afhjælpe fugtproblemer i kælderetagen.

Som andet projekt gennemgik vi bygningen fra 1737 og anviste løsninger, der gør kælderen tør nok til opbevaring af fugtfølsomme emner og dokumenter. Der blev gennemført undersøgelser af grundvandshøjde og betongulvet i kælderen under kirken, og på det grundlag blev det oprindelige gulv borthugget og retableret, samtidig med at der etableredes indskudsdræn med radonspærre.

Tredje projekt blev gennemført i samarbejde med Elgaard Architecture og omfattede ombygning af loftsrum i sognegården Laden med ændring af anvendelseskategori, så bygningen nu kan bruges til personalefaciliteter og forsamlingslokaler med tilhørende køkken.

I hvert projekt har vores ydelser omfattet ideoplæg og byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, byggeledelse og fagtilsyn under udførelsen.

Projektomfang

Ombygning, renovering og klimasikring af kælderetage samt renovering og fornyelse af kloaksystem på kirkegård på adressen Gladsaxe Møllevej 41 i Søborg.

Ydelser

Indledende rådgivning, forslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, byggeledelse og fagtilsyn under udførelse.

Projektperiode

2015-2018

Bygherre

Gladsaxe Menighedsråd

Arkitekt

Elgaard Architecture

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk