Etablering af prøvestande

En produktionsvirksomhed fra København ønskede at flytte produktionen af industrielle decantercentrifuger til Krakow i Polen. I den forbindelse skulle der opstilles prøvestande for tre decantere i en eksisterende fabrikshal i Krakow.

De tre prøvestande forsynes med varmt og koldt vand fra hver sin beholder, som er placeret i et separat teknikrum. Hver prøvestand har sit eget vandkredsløb bestående af ledninger til og fra beholderne med fremløbspumpe, opsamlingstank og returpumpe. Disse installationer er placeret i en kælder under hver prøvestand. Ved at etablere separate kredsløb sikredes, at vandstrømmen gennem hvert anlæg forbliver uafhængig af driften af de øvrige prøvestande.

Af hensyn til pumpemotorerne ventileres kældrene med luft fra industrihallen.

ØLLGAARD har været rådgiver på etableringen af de nye prøvestande og stået for udvikllingen af teststande i både Søborg og Krakow.

Projektomfang

Etablering af 3 prøvestande med separate vandkredsløb i fabrik i Krakow, Polen.

Ydelser

Bygherrerådgivning, dispositionsforslag, projektforslag detailprojektering, udbudsmateriale.

Projektperiode

2017-2018

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk