Spildevand kloak og afløb - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Spildevand, kloak og afløb

Effektive afløbssystemer har stor betydning for folkesundheden, men med de senere års klimaændringer er det også nødvendigt at aflede overfladevand for at forebygge skader på bygninger og installationer.

ØLLGARD har mange års erfaring med at dimensionere og projektere afløbssystemerne og overløbsbygværker, så spildevand håndteres effektivt og hygiejnisk.

Kemitorvet på DTU

I 2021 blev der afholdt en arkitektkonkurrence for at designe et nyt Kemitorv på DTU. Opgaven bestod i at skabe et centralt samlingspunkt for campuslivet.

Læs mere
Renovering af tryktårn og tunnel

Tilslutningen af en ø1000 mm PE ledning mellem Pumpestation Strandvænget og hovedkloak i Østbanegade. Vi har gennemført betonundersøgelse af tunnelkonstruktion og vurderet det statiske grundlag for tilkobling i tårnet, der er opført i 1938.

Læs mere
Etablering af prøvestande

Etablering af prøvestande for tre decantere i en eksisterende fabrikshal i Krakow.

Læs mere
Renovering af Gladsaxe Kirke

Renovering og klimasikring af kælderetage samt renovering og fornyelse af kloaksystem på kirkegård

Læs mere
Renovering af kloaksystem på Christianshavns Gymnasium

Christianshavns Gymnasiums kloaksystem var samlet set i meget dårlig stand og skulle renoveres. En opgave, der naturligt blev kombineret med en samlet renovering af gymnasiets skolegårde.

Læs mere
Stockholmsgade 27

Klimasikring af ejendommen Stockholmsgade 27 med etablering af spildevandsledninger, regnvandsledninger og omfangsdræn.

Læs mere
Renovering af skolegård

Renovering af skolegård på Tranegårdskolen med udgangspunkt i elever og læreres ideer og ønsker. ØLLGAARD har projekteret ombygningen med håndtering af regnvand.

Læs mere
Klimasikring af Kastrup Strandpark

Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning ønskede klimasikring af Kastrup Strandpark gennem en separering af regnvand og spildevand.

Læs mere
Ndr. Frihavnsgade 43

Udvændigt dræn forebygger svamp i kælder på beboelsesejendom i Nrd. Frihavnsgade.

Læs mere
Søllerød Kommune – Renovering af kloakpumpestationer

Renovering af kloakpumpestationer og bygværker.

Læs mere
BaNanna Park, Remiseparken og Enghave Station

Kunstgræsbaner til Remiseparken, BaNanna Park og Enghave Station. ØLLGAARD har projekteret afløbs- og el-installationer.

Læs mere
Hellerup Idrætsklub – Ny regnvandsfaskine

Etablering af ny regnvandsfaskine ved Hellerup Idrætsklub til bortledning af regnvand fra tennishal.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk