10 års jubilæum

Den 1. maj 2023 havde Christian Foldager 10 års jubilæum i ØLLGAARD, hvor han startede som konstruktionsingeniør efter nogle år som selvstændig og tidligere jobs hos andre rådgivere. Senere blev Christian teamleder og fra 2017 også partner i ØLLGAARD med særligt ansvar for den kommercielle udvikling.

Christian har fra starten haft en stærk passion for historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger. Han brænder for tappede samlinger, savskåret træ og traditionelle københavnerkviste og elsker at være med til at restaurere og transformere ældre ejendomme, så de lever op til kravene om moderne komfort. På den måde kan han bringe sit kendskab til gamle bygningsmaterialer og håndværksteknikker i spil, samtidig med at han bruger sine tekniske fagligheder kreativt, så både bygherrens og Slots- og Kulturstyrelsens krav og ønsker bliver tilgodeset.

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk