Børnebyen Vandværket - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

NYBYGGERI

Når en ny bygning skal planlægges og opføres, kræves der fra starten et stort ind- og overblik. ØLLGAARD har stor erfaring i nybyggeri i alle faser. Vi har deltaget i en lang række nybyggerier og kan bidrage med stor tværfaglig kompetence, lige fra de første undersøgelser af grunden, planlægningen og projekteringen af bygningen til fagtilsyn og byggeledelse i udførelsesfasen.

På mange nybyggerier er vi med fra de første arkitektskitser og bidrager her med mulige tekniske løsninger, både på konstruktioner og installationer mv. Denne fase kræver både respekt og viden om bygherrens behov og arkitektens kreative visioner og idéer.

I projekteringsfasen indgår vi som en del af teamet, enten som totalrådgiver eller underrådgiver. Vi udarbejder den tekniske del af projektet og sørger således for alle nødvendige beregninger, tegninger og evt. beskrivelse af alle de ingeniørmæssige fag. I udførelsesfasen bidrager vi både med fagtilsyn og byggeledelse og sørger således for, at den ønskede kvalitet opnås og at projektet gennemføres inden for budgettets rammer og til tiden.

Udvidelse af specialskole

Heerup Skole er en specialskole i Vanløse. Skolen er nyindrettet og bygget til 82 elever og ca. 100 ansatte. Den udvides med yderligere 40 pladser til børn i samme målgruppe.

Læs mere
Havnebad på flydende betonkonstruktion

Opførelse af 500 m2 kultur- og havnebad på flydende betonkonstruktion ved indsejlingen til Frederikssund.

Læs mere
Udvidelse af Skt. Pauls Skole

Skt Pauls Skole ønskede en udvidelse og opgradering af faglokalerne. Bl.a. skulle der etableres en tilbygning til madkundskab.

Læs mere
Nyt musikhus til Rødovre Gymnasium

Nybyggeri af musikhus med fællesrum til musikundervisning, personalerum, grupperum og to øverum med gode akustiske forhold. Den nye bygning opføres i forlængelse af Rødovre Gymnasiums eksisterende bygninger.

Læs mere
Transformation af historisk erhvervsområde

Helhedsplan for transformation af det tidligere Hellebæk Klædefabrik. Et historisk erhvervsområde til attraktive boliger, erhverv og kontorfællesskaber. Projektet har fokus på bæredygtighed og certificering til minimum DGNB GULD.

Læs mere
CLT tilbygning til Frederiksborg byskole

Bæredygtig udvidelse af Frederiksborg Byskole med en kombineret fritidsordningen og indskolingen i CLT.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk