PUMPER OG BEHOLDERANLÆG

Pumper og beholderanlæg har afgørende betydning for et vandværks energiforbrug og kvaliteten af det vand, der kommer ud af hanerne hos forbrugeren. Vi hjælper med at udnytte beholderne optimalt i forhold til den valgte pumpestrategi. Det kan være gennem tarifstyring, forbrugsafhængig pumpestyring, tidsstyret skylning og udledning eller nogle af de andre parametre, der påvirker kvalitet og økonomi.

ØLLGAARD har udviklet en nuanceret benchmarking model, der inddrager såvel specifikt energiforbrug som virkningsgrad og nyttevirkning. Den påviser, at der er betydelige energibesparelser at hente ved at optimere eller udskifte pumper og dimensionere anlægget efter vandværkets beliggenhed under hensyntagen til, hvor meget vandet skal løftes fra grundvandsspejl til forsyningstryk. Det gælder om at finde den bedste løsning i forhold til de vilkår, den enkelte vandforsyning opererer under.

Renovering af Pumpestation

Ombygning og renovering af pumpestation fra 1922. Pumpestationen består af en ventilbygning over terræn med kælder i to etager.

Læs mere
Nødforsyning til Rudersdal

Novafos ønsker at etablere en nødforbindelse fra det regionale Sjælsø Vandværk til Rudersdal forsyningsområde. Nødforbindelsen består af en PE-ledningsforbindelse fra en ø800 mm Bonnaledning, som passerer tæt forbi Nærum Vandværk.

Læs mere
Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø.

Læs mere
Renovering af ventilbygværk

Udskiftning af rør- og ventilsystem i støbejern med et nyt anlæg i rustfrit stål. Opgaven skulle løses inden for et vindue på 96 timer, og det krævede minutiøs planlægning.

Læs mere
Etablering af prøvestande

Etablering af prøvestande for tre decantere i en eksisterende fabrikshal i Krakow.

Læs mere
Renovering af Lundtofte Pumpestation

Renovering af bygning, installationer og pumpeanlæg på Lundtofte Pumpestation, Lundtoftevej 239B, Kgs. Lyngby.

Læs mere
ØLLGAARD vandt HOFOR udbud

I forsommeren gennemførte HOFOR udbud af rådgivningsydelser. ØLLGAARD afgav tilbud på delaftalerne Vand og Mindre byggeri og fik førstepladser på begge aftaler.

Læs mere
Når vandkvaliteten slår revner

Når vandkvaliteten slår revner: Renovering af rentvandsbeholder er med til at fastholde en høj vandkvalitet.

Læs mere
Fornyelse af Lillevang Vandværk

Totalrenovering og fornyelse af Lilllevang Vandværk, der skulle have udvidet kapaciteten til at servicere 1200 nye boliger.

Læs mere
Greve Vandværk – Renovering af to rentvandsbeholdere

ØLLGAARD har været teknisk rådgiver på udskiftningen af to rentvandsbeholdere for Greve vandværk. Projektet omfattede også klimasikring.

Læs mere
Hvidovre Vandværk – Tag over rentvandsbeholder

ØLLGAARD har projekteret en overbygning, der forhindrer indtrængende forurening fra luft og vand i rentvandsbeholder på Hvidovre Vandværk.

Læs mere
Bellahøj Højdebeholder – Nedrivning og miljøsanering

Nedrivning og miljøsanering af Bellahøj Højdebeholder i forbindelse med en omlægning af forsyningsstrukturen.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk